بایگانی برچسب : انقلاب مشروطه ایران

سالگشت انقلاب مشروطه

به مناسبت سالگشت انقلاب مشروطه مستبد آدمی است و آدمی را بیشتر با گوسفند و سگ باشد از این جهت است که مستبد می خواهد رعیتش در شیر و فایده،همچون گوسپند باشدودر اطاعت مانند سگ فروتنی وتملق نمایند.اما بر رعیت است مثل اسب باشد،اگر او را خدمت کنند،خدمت نماید و اگربزنندش بدخویی آغازد.بلکه بر رعیت است که مقام خویش بشناسد،آیا ... ادامه مطلب »

سالروز انقلاب مشروطه ایران

در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ه-.ش نهضت ضد استبدادی و خیزش ضد استعماری ملت ایران در نقطه اوج خود به صدور فرمان مشروطیت منتهی شد. اری ((صد سال پیش جوانان آذربایجان دست به یاری مردی گشودند که برای حاکمیت خواست و باورهای مردم بیرق مردانگی برافراشت تا سایه بانی بر سقف فرو ریخته خانه ملت باشد. اما دیری نپایید که زخم بر جا مانده از خیانت یاران بر پای مشروطه، ... ادامه مطلب »