بایگانی برچسب : باقرخان

سالروز انقلاب مشروطه ایران

در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ه-.ش نهضت ضد استبدادی و خیزش ضد استعماری ملت ایران در نقطه اوج خود به صدور فرمان مشروطیت منتهی شد. اری ((صد سال پیش جوانان آذربایجان دست به یاری مردی گشودند که برای حاکمیت خواست و باورهای مردم بیرق مردانگی برافراشت تا سایه بانی بر سقف فرو ریخته خانه ملت باشد. اما دیری نپایید که زخم بر جا مانده از خیانت یاران بر پای مشروطه، ... ادامه مطلب »