بایگانی برچسب : بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی

دومین جلسه شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی در سال ۹۵

به میزبانی بانک توسعه تعاون مدیریت شعب آذربایجان شرقی: شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی برای دومین بار در سال ۹۵ تشکیل جلسه داد. جلسه شورای عالی قشر بیسج کارگری آذربایجان شرقی برای دومین بار در سال ۹۵ در محل اتاق جلسات بانک توسعه تعاون سرپرستی شعب آذربایجان شرقی تشکیل گردید. به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، ... ادامه مطلب »