بایگانی برچسب : بررسی الگوهای افتصادی

بررسی الگوی اقتصادهای نوظهور در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

 بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حدود نصف تا دوسوم از بنگاه‌های کوچک به‌عنوان خالقان بزرگ اشتغال و تجارت در جهان، از کمبود دسترسی به منابع مالی آسیب می‌بینند. بنابراین مساله تنوع منابع تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای این بنگاه‌ها، نقش قابل توجهی دارد. بررسی مذکور توسط روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی الگوی هند، مالزی و تایلند را در تقویت ... ادامه مطلب »