بایگانی برچسب : بررسی روند اقتصادی

اهمیت بررسی روند رشد اقتصادی و انتخابات آتی در روند این سیاست

با نزدیکی به ایام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این روزها لحطاتی سخت را برای دولت یازدهم در اخرین سال دوره اولش رقم می زند،سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید با عبور از دوران بسیار سخت خود وارد مراحلی حساس گردیده است که ادامه روند این سیاست های اقتصادی بنا بر تحلیل اقتصاد دانان ضرورت و در رابطه ... ادامه مطلب »