بایگانی برچسب : راهیان نور

بازدید از مناطق عملیاتی جنوب/ راهیان نور

بازدید از مناطق عملیاتی جنوب/ راهیان نور

بازدید از مناطق عملیاتی جنوب راهیان نور فرصتی است درجهت تجدیدمیثاق باشهداوازطرفی بازبینه کردن آن دوران مقاومت وحماسه که میتواندیادآور استعدادهاوتوانمندیهای موجود دررزمندگان باشد که توانستند با دست خالی در مقایسه با تجهیزات و امکانات طرف مقابل با داشتن حداقل ها اما با قدرت نرم بسیار بزرگ که همانا روحیه و قدرت ایمان بود بر بسیاری از سختی ها و ... ادامه مطلب »