بایگانی برچسب : رشد اقتصادی

۸ درصد رشد اقتصادی، چگونه؟

دکتر علینقی مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف: نزدیک به یک دهه است که رشد اقتصادی ۸درصدی برای کشور هدف‌گذاری می‌شود. مقامات ارشد کشور از رهبری و به تبع ایشان مجلس‌ها و دولت‌ها بر هدف رشد ۸ درصدی پافشاری می‌کنند. اگر قرار بود چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور تحقق پیدا کند و اگر قرار باشد کشور از کشورهای منطقه به ... ادامه مطلب »

طراح نامرئی سفره خانوار

 «دنیای اقتصاد» نقش سیاست‌های اقتصادی در رفاه جامعه را بررسی کرد  از نگاه پژوهشگران میزان و روند زمانی رفاه اقتصادی خانوار بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی است. در این چارچوپ دو مفهـوم فقر و نابرابری نقش محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند. فقــر کمتر و توزیع برابر درآمـد نقطـه اوج آمال سیاست‌گذار و نقشه راه فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی است. ... ادامه مطلب »