بایگانی برچسب : روزنامه دنیای اقتصاد

طراح نامرئی سفره خانوار

 «دنیای اقتصاد» نقش سیاست‌های اقتصادی در رفاه جامعه را بررسی کرد  از نگاه پژوهشگران میزان و روند زمانی رفاه اقتصادی خانوار بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی است. در این چارچوپ دو مفهـوم فقر و نابرابری نقش محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند. فقــر کمتر و توزیع برابر درآمـد نقطـه اوج آمال سیاست‌گذار و نقشه راه فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی است. ... ادامه مطلب »