بایگانی برچسب : همه پرسی

برگ زرینی به یاد ماندنی در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی با آری نود و هشت ممیز دو درصدی ملت به جمهوری اسلامی در۱۲ فروردین ۵۸ ثبت شد.

۱۲ فروردین سال ۵۸ روزی به یاد ماندنی و تاریخی در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی است. انقلابی که با نثار خون شهدای جوانان با ایمان با رهبری داهیانه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) در ۲۲ بهمن ۵۷ به پیروزی رسید. اینک در فصلی دیگر دنیا باید شاهد به رفراندم گذاشتن این انقلاب تاریخی می بود که به ... ادامه مطلب »