بایگانی برچسب : چالش های سازمانی

چگونه خود محوری مدیران شرکت را از تعالی باز می دارد؟

یادگیری در مدیران خود محور مختل میشود. آنها روز به روز بیشتر در توهمات خود غرق میشوند و در نهایت هم خود و هم سازمان را به تباهی میکشانند. چگونه خود محوری مدیران شرکت را از تعالی باز می دارد؟ مدیران خود محور آینده سازمان را نابود می کنند. حس خودخواهی آنان باعث می شود خود را محور هر تصمیمی ... ادامه مطلب »