بایگانی برچسب : کتاب طبایع الاستبداد

سالگشت انقلاب مشروطه

به مناسبت سالگشت انقلاب مشروطه مستبد آدمی است و آدمی را بیشتر با گوسفند و سگ باشد از این جهت است که مستبد می خواهد رعیتش در شیر و فایده،همچون گوسپند باشدودر اطاعت مانند سگ فروتنی وتملق نمایند.اما بر رعیت است مثل اسب باشد،اگر او را خدمت کنند،خدمت نماید و اگربزنندش بدخویی آغازد.بلکه بر رعیت است که مقام خویش بشناسد،آیا ... ادامه مطلب »