استیلایی را بهتر بشناسیم

استیلایی را بهتر بشناسیم

۱- داشتن تعهد (commitement)

۱-۱- عمل گرایی

۲-۱-پایبندی به اصول و ارزشهای اخلاقی

۳-۱-رعایت انضباط و ساختار گروهی

۴-۱ -رازداری و حفظ شئون دیگران

۲- خدمات دهی با کیفیت (service Quality)

۱-۲-جلب اعتماد دیگران

۲-۲- ارایه تمامی توانایی ها بر اساس اصل نانو

۳-۲- نگاه حمایتی

۴-۲- آفرینش ارزشها

۳- پذیرش و قدرشناسی ( Respect &Apprecition)

۱-۳-احترام به تجربیات دیگران

۲-۳-پذیرش فردیت

۳-۳-درک توانایی ها و نیاز های دیگران

۴-۳- نگرش متواضعانه و قدر شناسانه

۴-مسئولیت پذیری و پاسخ گویی( Responsiblity & Accountility)

۱-۴- در دسترس بودن

۲-۴-پی گیری مسئولیتها

۳-۴- اولویت دادن به کار

۴-۴- عشق به کار و تمرکز در آن

۵- استقامت و پایداری (Detecrmination & Perseveance)

۱-۵- قانون بقای انرژی

۲-۵- کوشش مستمر برای بهترین بودن

۳-۵- رویاروئی با چالش ها

۴-۵- استمرار در انجام وظایف

۶- رشد و ارتقاء مداوم (Continuous  Improvement)

۱-۶- هنر حل مسئله

۲-۶- کار گروهی

۳-۶- آمادگی پرداخت هر نوع هزینه

۴-۶- پرورش مهارتهای شخصی

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.